рб.  Локације

 Адреса

 телефон
 1.  МОТО-БИЛ Т.П.  Александровац, Доње Ратаје бб  037/759011
 2.  ОПШТИНСКИ САВЕЗ ВОЗАЧА Т.П.  Алексинац, Шуматовачка бр. 4  018/804605, 
 064/1722679
 3.  ЕУРОАУТО Т.П.  Бела Паланка, Насеље Белановац бб  018/4295110,
 062/1776742
 4.  ДУНАВ ЦЕНТАР Т.П.  Бела Паланка, Његошева бр.32  018/855181
 5.  ТИП-ТОП САША Т.П.  Блаце, с. Ђуревац  027/370424,
 062/1012444
 6.  ТУРБО Т.П.  Бор, М.Васића Перице бб  030/428777,
 063/465004
 7.  АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ Т.П.  Брус, Братиславе Петровић бр.91  037/827410,
 063/405431
 8.  NEW TEAM 011  Бујановац, Карађорђа Петровића бр. 54  062 / 409008
 9.  AUTO TIF CONTROL Т.П.  Бујановац, с. Велики Трновац бб  062/8786099
 10.  САЛЕКС А.Ц.  Владичин Хан, с. Житорађа  063/7791191
 11.  НЕЦЕ Т.П.  Врање, Партизански пут бб  017/442688
 12.  БОКИ ЕЛЕКТРО ПЛУ  Зајечар, Неготински пут бб, кат.п. 5877/8 КО Зајечар  019/410292,
 064/1632662
 13.  ДУНАВ ЦЕНТАР Т.П.   Зајечар, Неготински пут бб, Селиште, КП4006/4  019/423467
 14.  ТЕХНО-ВОЗИЛА  Кладово, Ђердапски пут бб  019/801121,
 063/401836
 15.  ЗЕБРА /  Тодоровић Т.П.  Књажевац, Д. Радосављевић бр.7  019/734542,
 063/405431
 16.  ТИМОК Т.П.  Књажевац, Цара Душана бр.10  019/731339,
 063/8511518
 17.  ДУНАВ ЦЕНТАР Т.П.   Крушевац, Нова косовска бр.3  063/7738982,
 037/418230
 18.  Ј.Н.Н. ТЕХНИК-ПРОМ Т.П.  Куршумлија, Блачка 29а  027/385832,
 063/8066274
 19.  САЈЏИЈА АУТО Т.П.  Лапово, Косовских јунака 1  034/6851095,
 063/603310
 20.  НИКОС АУТО Т.П.  Лесковац, Ђорђа Стаменковића бб  016/250581,
 016/51958
 21.  СТАРТ АУТО-ГАС  Лесковац, с. Братмиловце, Томе Костића бб  065/2944940
 22.  НИКОС АУТО Т.П.  Лесковац, ул. Четврта бб. нас. Раде Жунић  016/250581,
 016/51958
 23.  АУТО-МИЛЕНИЈУМ Т.П.  Неготин, Метеоролошка станица бб  019/546999,
 063/408978
 24.  ЕУРО-КУЋА Т.П.  Неготин, Пикијева бр.9  019/547487,
 063/8008927
 25.  ЦММВ МФ у Нишу  Ниш, Александра Медведева бр. 14  018/500692,
 faks: 
 018/500710
 26.  S-PIRANJA  Ниш, Булевар 12. фебруар бб (Кнез село)  063/359590
 27.  DRAGSI Т.П.  Ниш, Брзи Брод, Др Михаила Мике Марковића 26  063 / 550808
 28.  НЕША АУТО Т.П.  Параћин, Војводе Мишића 64Е  063 / 655552
 29.  AMSEK GROUP Т.П.  Параћин, Томе Живановића бб  065/6671511,
 065/6671500
 30.  А.Ц. ГАГИ Т.П.  Пожаревац, 27. априла 138  064/3433370
 31.  САВАН Т.П.  Прокупље, Боже Илића бр.2  027/324638

 32.

 ТЕХ АУТО  Прокупље, Трнавачка 5  027/8351587
 33.  КОЛОСЕУМ АУТО ЦЕНТАР Т.П.  Ражањ, Партизанска бб  037/840062
 34.  ЕУРО СТИЛ ПАЈИЋ Т.П.  Трстеник, Почековина бб  037/727648
 35.  ЛАЛЕ АУТО Т.П.  Ћуприја, Гробљанска бб  035/8473997
 36.  НИШЕКСПРЕС
 само за потребе Нишекспрес-а
 Ниш, Трупале, Чамурлија 160  065/4669270

 

Жалбе на рад Центра решавају у складу са процедуром за решавање приговора и жалби. Уколико желите да поднесете жалбу то можете учинити на неколико начина:


телефоном: 018/500672

писаним путем:

Машински факултет у Нишу
Центар за моторе и моторна возила
Александра Медведева 14
18000 Ниш, Србијa


факсом: 018/500710

е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАЂЕНИМ УРЕЂАЈИМА ЗА ПОГОН НА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
(возило нема претходни-стари атест)

У случају преправке возила уградњом уређаја за погон на течни нафтни гас, подносилац захтева мора да попуни захтев (образац 1) уз који доставља одговарајућу документацију према правилнику о испитивању возила и то најмање:

- документацију о возилу, опреми и деловима (саобраћајна дозвола, рачун, купопродајни уговор, царинска декларација и др.),
- податке о возилу које се сматра предметом преправке (марка и тип возила, као и основне техничке карактеристике)
- назнаку и опис преправке,
- одговарајућу техничку документацију (опис, скице, цртежи) у зависности од врсте преправке,
- изјаву о преправци возила извршеној уградњом уређаја и опреме за погон на ТНГ (образац 2), коју попуњава вршилац преправке (привредно друштво, односно друго, правно лице или предузетник).
- доказ о плаћеној републичкој административној такси (упутство за уплату странка добија након извршеног прегледа возила),
- уплата Машинском факултету у Нишу према важећој тарифи из ценовника (уколико се испитивање врши на Факултету уплата се може извршити приликом подношења захтева, уколико се испитивање врши на спољњим локацијма контактирајте организатора).
Уколико је овлашћено правно лице за испитивање возила издало Позитиван извештај о испитивању, подносилац захтева је дужан да изврши технички преглед. Након извршеног техничког прегледа и овере да је возило технички исправно на другој страни наведеног извештаја, подносилац захтева доставља исти овлашћеном правном лицу уз доказ о плаћеној цени услуге издавања уверења о испитивању возила (упутство за уплату странка добија након извршеног прегледа возила),
   

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАЂЕНИМ УРЕЂАЈИМА ЗА ПОГОН НА ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС
(возило има претходни-стари атест)

Периодични преглед се мора обавити у року који не може бити дужи од пет година, од дана издавања Уверења о испитивању возила, односно од дана издавања Потврде о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас.
У случају преправке возила уградњом уређаја за погон на течни нафтни гас, подносилац захтева мора да попуни захтев (образац 1) уз који доставља одговарајућу документацију према правилнику о испитивању возила и то најмање:

- податке о власнику возила (име, презиме, власника возила, пребивалиште/седиште- адреса),
- документацију о возилу,.
- документацију о опреми и деловима,
- назнаку и опис преправке (уколико је вршена преправка),
- податке о возилу (марка и тип возила, као и основне техничке карактеристике),
- уплата Машинском факултету у Нишу према важећој тарифи из ценовника (уколико се испитивање врши на Факултету уплата се може извршити приликом подношења захтева, уколико се испитивање врши на спољњим локацијма контактирајте организатора).
Након прегледа возила овлашћено правно лице, уколико су сви уређаји и опрема исправни, издаје Потврду о исправности уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас.
   

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ / КОНТРОЛИСАЊЕ ВОЗИЛА СА УГРАЂЕНИМ УРЕЂАЈИМА ЗА ПОГОН НА КОМПРИМОВАНИ ПРИРОДНИ ГАС

Позовите нас за додатне инфомраицје о испитивању/контролисању возила са погоном на компримовани природни гас.

 

 

 

За више информација о могућим испитивањима/контролисањима молимо вас да нас контактирате.

 

УСЛОВИ КОНТРОЛИСАЊА ВОЗИЛА ПО АДР-у
УСЛОВИ ЗА КОНТРОЛИСАЊЕ ПРИЛАГОЂЕНОСТИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У  ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ ПРЕМА АДР ПРОПИСИМА

Да би власник возила–подносилац захтева за контролисање прилагођености возила за превоз опасног терета у друмском саобраћају (ADR) могао покренути поступак контролисања, уз возило које је празно, очишћено (нарочито зоне где се налазе идентификациони бројеви возила), деконтаминирано и у потпуности прилагођено, стручној Комисији ЦММВ мора приложити неопходну документацију, која у случају првог контролисања обухвата:
1. Иницијални документ, на основу кога је могуће започети процедуру контролисања: 
Захтев (физичког лица, привредног друштва или предузетника) за контролисање.
2. Основну документацију о возилу:
Саобраћајну дозволу возила, уколико је возило регистровано,
Царинску декларацију возила, уколико се ради о возилу из увоза,
Уговоре о куповини возила (уколико возило није регистровано на подносиоца захтева) и/или виталних уређаја уграђених у преправљено возило,
3. Документацију о изради или евентуалним преправкама и/или модификацијама извршеним на возилу:
Доказ о измереној маси возила,
Потврда произвођача возила или овлашћеног заступника о врсти хомологације кочиног система као и система за дуготрајно кочење-успорење,
Потврда о уградњи или подешавању лимитатора брзине возила,
Извештај о испитивању резервоара, по ЕН 12972,
Ако је реч о возилу са резервоаром онда и документацију произвођача резервоара.
4. Доказ о уплати накнаде за услугу контролисања возила.
   
Уколико власник возила-подносилац захтева тражи редовно, годишње продужење важности већ издатог Сертификата, уз возило које у потпуности одговара утврђеном стању при првом контролисању стручној Комисији ЦММВ мора приложити и неопходну документацију, која обухвата:
1. Иницијални документ, на основу кога је могуће започети процедуру контролисања:
Захтев (физичког лица, привредног друштва или предузетника) за контролисање.
2. Основну документацију о возилу:
Саобраћајну дозволу возила,
Сертификат коме истиче важност.
3. Документацију о изради или евентуалним пеправкама и/или модификацијама извршеним на возилу:
Извештај о испитивању резервоара, по ЕН 12972,
Ако је реч о возилу са резервоаром онда и документацију произвођача резервоара.
4. Доказ о уплати накнаде за услугу контролисања возила.
   
Уколико власник возила-подносилац захтева тражи тро или петогодишње контролисање усаглашености које претходи издавању новог Сертификата, уз возило које у потпуности одговара утврђеном стању при првом контролисању стручној Комисији ЦММВ мора приложити и неопходну документацију, која обухвата:
1. Иницијални документ, на основу кога је могуће започети процедуру контролисања:
Захтев (физичког лица, привредног друштва или предузетника) за контролисање.
2. Основну документацију о возилу:
Саобраћајну дозволу возила,
Сертификат коме истиче важност.
3. Документацију о изради или евентуалним преправкама и/или модификацијама извршеним на возилу:
Потврда о уградњи или подешавању лимитатора брзине возила,
Извештај о испитивању резервоара, по ЕН 12972,
Ако је реч о возилу са резервоаром онда и документацију произвођача резервоара.
4. Доказ о уплати накнаде за услугу контролисања возила.