Центар обавља и следеће делатности за сопствене потребе и потребе трећих лица: услуге испитивања, контролисања, мерења, анализа, техничког надзора и експертиза мотора и друмских возила, делова и склопова мотора и друмских возила, као и возила за транспорт опасних и других материја, са аспекта техничких карактеристика, перформанси и безбедности у саобраћају, провере усаглашености производа са законским прописима и стандардима, испитивања кочионих карактеристика, провере услова уградње мотора у возило, испитивања / контролисања исправности уградње уређаја и опреме за погон возила на течни нафтни гас и компримовани природни гас, испитивања (дужина, дебљина, чврстоћа и др.) вучних полуга друмских возила, испитивања/контролисања серијске и појединачне производње мотора, возила, делова и склопова истих, провере комплетности, функционалности и безбедности, испитивања / контролисања прилагођености транспортних средстава и посуда/ резервоара возила за транспорт опасног терета сходно АДР прописима, истраживања у области алтернативних горива и погонских система возила, испитивања карактеристика истих и др.

 

Више информација о појединим врстама испитивања/контролисања можете наћи на следећим линковима:

- Испитивање/контролисање возила са погоном на ТНГ/КПГ

- Контролисање возила која се увозе као употребљавана

- Остала испитивања