Приговор је израз незадовољства, осим жалбе, упућен ЦММВ од стране било које особе или организације, а у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености на који се очекује одговор.

Руководилац ЦММВ-а одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима ЦММВ-а у складу са процедуром за решавање приговора и жалби.

ЦММВ мора:

- размотрити оправданост приговора;
- предузети одговарајуће мере и оценити њихове ефекте;
- регистровати све приговоре и предузете мере и
- одговорити подносиоцу приговора.

Подносилац приговора се обавештава писаним путем о одлуци о приговору, у року не дужем од 30 дана од дана када је приговор евидентиран. Обавештење о одлуци о приговору подносиоцу приговора упућује руководилац.